Kas Reformierakonnal on koostööleping Hiina Kommunistliku Parteiga?

“Meedia keskpunkt” (saade oli eetris, aprill 17.2019)  võtab luubi alla ka meie ajakirjanduses teenimatult vähe tähelepanu pälvinud nüansi Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa intervjuust Õhtulehele. Kogu aeg on nii meedia kui poliitilised konkurendid ilkunud Keskerakonna kallal, et sellel on koostööprotokoll Vladimir Putini koduparteiga Ühtne Venemaa. Nüüd selgub aga, et Reformierakonnal on koostööleping kommunistidega Hiinas. Põlluaas meenutab intervjuus Riigikogu väliskomisjoni reisi Hiinasse: “Meie delegatsioonis oli ka Keit Pentus-Rosimannus ja Hiina kompartei kõrged juhid ütlesid, et kui tore, Reformierakond – meil on teiega ju koostööleping! Pentus-Rosimannus läks näost punaseks ja kui me pärast küsisime, et kuidas selle lepinguga on, siis ta selget vastust ei andnud.”

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2364088680278190&set=pb.100063609548159.-2207520000

VAATA ANTUD TEEMA KOKKUVÕTET ALLOLEVAST VIDEOST:

Kui välja arvata 2019. aasta Postimehe artiklisari , pole Hiina mõju Eestis varem uuritud.(link 1)Teemat on igati põhjust uurida, sest Hiina ettevõtte Huawei nimel lobitööd tegevas ettevõttes Powerhouse töötab kolm endist Eesti ministrit, kelle rohkete kontaktide kaudu pääseb võimukoridoridele ning Marko Pomerantsi näitel ka Riigikogu kinnisesse infotundi .(link 2)

Hiina mõjutustegevus hõlmab propagandatööd, mis maalib Hiinast positiivse pildi ja lükkab tagasi igasuguse kriitika.(link 3) Seda illustreeris ilmekalt koroonaviiruse kriisi puhkemise „maskidiplomaatia”, mida kasutati vastutustundliku partneri kuvandi loomiseks. Kriitika tõrjumiseks avaldas Hiina survet desinformatsiooniga tegelevale Euroopa välisteenistuse üksusele, et leevendada süüdistusi Hiina valeinformatsiooni levitamises.(link 4)

Mõjutegevuseks on ka ühtne rindetöö, mille idee pärineb bolševikest, kes lõid ajutisi strateegilisi liite teiste poliitiliste parteide ja liikumistega, et haarata Venemaal võim ja vallandada ülemaailmne kommunistlik revolutsioon. Hiina Kommunistlik Partei (CCP) kasutas Hiinas võimu haaramiseks sama taktikat, liitudes vaheldumisi natsionalistliku parteiga (KMT) ja selle vastu.(link 5) Tänapäeval seisneb ühisrinde välistegevus suures osas Hiina diasporaa, aga ka välisriikide eliidi töölerakendamises KKP hüvanguks, nagu seda on põhjalikult uuritud Uus-Meremaal, Austraalias ja Tšehhis.(link 6)

Eesti naabruses võib tuua ilmekaid näiteid Soomest ja Rootsist, kus ühisrinne on organiseerinud Hiina diasporaa Hiina huvide kaitseks Lõuna- ja Ida-Hiina mere saari, Hongkongi proteste ja Taiwani puudutavates küsimustes. Soome Erakonna saadikud Mika Niikko ja Ville Vähämäki on asutajaliikmed tehnoloogiaettevõttes Realmax, mille tegevjuht Si Hang toetas Niikko valimiskampaaniat 5000 euroga. Lisaks varjas Jenni Chen-Ye  Vantaa volikokku kandideerides sidemeid Soome ühisrinde organisatsiooniga.(link 7) Mõjutegevuste hulka kuulub ka välisasjade alane töö , mis KKP Keskkomitee rahvusvahelise sideosakonna (ILD) sõnul on KKP keskkomitee rahvusvahelise sideosakonna (ILD) avalik partei, sümboolika. sektor ja valitsusväliste organisatsioonide diplomaatia, mis koosneb sisuliselt neljast haardest  – erakonnad, uuringud, kontaktid  ja kuvand – mida saab kasutada välissuhete edendamiseks ja erakonna positiivse kuvandi loomiseks. rahvusvahelisele üldsusele ja mille kaudu keskasutused saavad väliskogemustest õppida.(link 8)

Rahvusvahelise side osakond

ILD ajalugu on tihedalt seotud KKP välissuhete ajalooga, sest selle loomisel 1951. aastal juhtis seda Wang Jiaxiang, kes õppis Moskvas ja töötas suursaadikuna. On arusaadav, et ILD eelkäija oli 1927. aastal moodustatud kommunikatsioonibüroo, mis vastutas Kominterni ja teiste partneritega suhtlemise eest ning püüdis Hiina diasporaa kaudu revolutsiooni ka mujale Aasiasse eksportida. (link9) 2011. aasta jaanuaris, enne kui Xi Jinpingist sai KKP peasekretär, esines ta välisasjade töö 90. aastapäevale (sama vana kui KKP) ja ILD 60. aastapäevale pühendatud koosolekul, öeldes, et viimane loodi. vastutama KKP suhete eest välisriikidega. Xi rõhutas, et partei välisasjade tööl oli oluline roll totaalses diplomaatias, kuna see võimaldas parteil luua positiivset kuvandit rahvusvahelisel areenil, koguda teavet ja toetada keskvõimu otsuste tegemisel.(link 10)

Tänapäeval ei ole ILD huvitatud mitte kommunistliku revolutsiooni eksportimisest, vaid kontaktide loomisest välispoliitilise eliidiga, kes toetab KKP poliitikat oma riigis ja aitab luua rahvusvahelist konsensust Hiinale olulistes küsimustes.(link 11) Näiteks Taiwani puhul on parteidevahelised suhted eriti kasulikud riikidega, kellel ei ole ametlikke suhteid Pekingiga.(link 12) Osakonna suurim saavutus on laialdane toetus Pekingi positsioonile Lõuna-Hiina mere küsimuses, mille kiitis heaks enam kui 240 erakonda ning 280 mõttekoda ja valitsusvälist organisatsiooni.(link 13) Lisaks kogub ILD luureandmeid ja võib värvata agente.(link 14) Tšehhi julgeolekuinfoteenistuse (BIS) 2015. aasta aruandes on öeldud, et rahvusvahelistele suhetele ja luuretegevusele keskenduv ILD täiendas oma tegevuses Hiina sõjaväeluuret.(link 15) ILD tegutseb Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Tšehhi poliitikud kohtuvad Hiina-visiitide ajal sageli ILD ametnikega ja on võõrustanud neid Hiina investeerimisfoorumil Prahas, mida ILD on korraldanud alates 2015. aastast. (link16)

Pärast riikliku küber- ja infoturbeagentuuri (NÚKIB) aruannet, milles kritiseeriti Huaweid, kritiseeris ILD juht. Böömi- ja Moraavia Kommunistlik Partei Vojtěch Filip käis Hiinas faktide kogumise missioonil, kus ta kohtus ILD aseministri Guo Yezhouga. Pärast naasmist kaitses Filip Huaweid meedias, olles vastuolus NÚKIB ohuhinnanguga.(link 17)

ILD võime tungida tuli ilmsiks, kui ILD aseministri Wang Yajun juhitud delegatsioon külastas Islandit, kus kohalikele poliitikutele jäi mulje viisakusvisiidist, samal ajal kui ILD esitles seda kui Xi Jinpingi teose “Mõte” tutvustust Islandi parteidele. Kohtumistel arutati ka algatust Belt and Road ning inimõigusi ning Hiinal oli võimalus esitleda tollasele ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmesriigile oma nägemust, milles majanduslik areng on olulisem kui põhiõigused.(link 18)

ILD neli käepidet

ILD-i veebisait kirjeldab osakonda selle nelja “haarde” kaudu, millest üks on erakondade haare . Praeguseks on KKP loonud suhted enam kui 600 erakonna ja organisatsiooniga 160 riigis. (link19 )Endine ILD minister ja praegune Hiina rahva poliitilise konsultatiivkonverentsi aseesimees Wang Jiarui ütles, et kõrgetasemeline vahetus välisparteidega, mille liikmed on poliitika kavandamise ja avaliku arvamuse allikaks, esindavad ennetava diplomaatia olemust, strateegiline kommunikatsioon ja kaugeleulatuv mõju. (link20)

ILD lõi suhted Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE) 2008. aasta detsembris. (link21) Erakonna tollase peasekretäri Randel Läntsi sõnul sai sõnavahetus alguse sellest, et ta külastas Euroopa Sotsialistidega Hiinat ja sai SDE-le kutse. külastada.(link 22) Länts pidas ilmselt silmas Euroopa Sotsialistide Partei peasekretäri Philip Cordery juhitud noorte poliitikute delegatsiooni, mis kohtus Rahvakongressi alalise komitee aseesimehe Oyunchimegiga ja ILD-ga. Minister Wang Jiarui 4.–10. detsembrini.(link 23 )2009. aasta aprillis kohtus ILD aseminister Chen Fengxiang Tallinnas Riigikogu esimehe , Eesti välisministri ning SDE ja Keskerakonna esindajatega.(link 24) Sama aasta detsembris tegi SDE delegatsioon partei asejuhi Indrek Saare juhtimisel vastuvisiidi Hiinasse, kus kohtuti poliitbüroo liikme ja Hiina Rahva poliitilise konsultatiivkonverentsi aseesimehe Wang Gang 王刚 ning ILD minister Wang Jiarui ja aseminister Liu Hongcai .(link 25) Delegatsiooni liikme Peeter Kreitzbergi sõnul olid hiinlased varem avaldanud soovi sõlmida koostööleping KKP ja SDE vahel, kuid Hiina delegatsioonil puudus partei volitused selle allkirjastamiseks. (link26)

Lisaks kahepoolsetele kohtumistele korraldab ILD väliserakondadele foorumeid, kus saab lisaks suhete loomisele tutvustada KKP poliitikaid ja juhtimispõhimõtteid, et kujundada erakonnast positiivne rahvusvaheline kuvand. ILD nimetab seda tegevust oma pildihaardeks .(link 27)

ILD korraldas 2016. aastal Budapestis ja 2017. aastal Bukarestis Hiina ja Kesk- ja Ida-Euroopa erakondade kohtumise; viimase avas Poliitbüroo alalise komitee viienda järgu ametnik Liu Yunshan, kes juhtis tol ajal ideoloogilise masinavärki. See oli sissejuhatuseks ILD ülemaailmsele erakondade dialoogile, millest võttis osa 300 erakonda 120 riigist; dialoog kulmineerus Pekingi algatuse vastuvõtmisega, mis visandab Hiina-keskse uue maailmakorra. (link28 )2010. aasta mais osalesid Eesti Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esindajad esimesel Hiina-Euroopa kõrgetasemelisel erakondade foorumil.(link 29) Siin kritiseeris Euroopa Vasakpartei ja EUL/NGL juht(link 30) Lothar Bisky Hiina valikulist kajastamist Lääne ja Euroopa meedias. Läti toonane peaminister, praegune Euroopa Komisjoni volinik Valdis Dombrovskis ütles, et Euroopa ja Hiina peaksid tegema koostööd uue globaalse finantssüsteemi loomisel ning õppima üksteiselt, kuidas tugevdada järelevalvet finantsturgude ja siseturu üle.(link 31)

Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Kalev Kallo kohtub ILD aseministri Qian Hongshaniga, oktoober 2019. Allikas: ILD.
Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Kalev Kallo kohtub ILD aseministri Qian Hongshaniga, oktoober 2019. Allikas: ILD .

 

Kontaktide haare vastutab inimestevaheliste suhete arendamise ja kontaktide võrgustiku loomise eest Hiina tervete ja stabiilsete välissuhete jaoks.(link 32) Wang Jiarui tõlgendab seda kui mitteametlikku vahetust Hiina-meelsete valitsus- ja opositsiooniparteide, poliitiliste organisatsioonide, mõttekodade, meedia, valitsusväliste organisatsioonide ja riikidega, kellega Hiinal ei ole diplomaatilisi ega parteitasandi suhteid, et kasvatada järjekindlalt inimesi, kes teavad. Hiina ja on hiinlaste vastu sõbralikud, eesmärgiga leida ühine keel ja teineteisemõistmine.(link 33) Eesti poliitikutest osales 2011. ja 2013. aastal Hiina-Euroopa kõrgetasemelisel erakondade foorumil keskerakondlane ja tollase Eesti-Hiina sõprusrühma tollane asejuht Kalev Kallo. 34 2016. a.(link34 ). Foorumil osales Randel Länts SDE-st, kes juhib praegu konsultatsioonifirma Miltton valitsussuhteid. Miltton on tuntud Hiina saatkonna PR-teenuste osutajana Tallinnas.(link 35) 2013. aasta foorumil osales ka Belgia partei Reformistlik Liikumine juht Charles Michel, kellest sai 2014. aastal Belgia peaminister ja 2019. aastal Euroopa Ülemkogu eesistuja. (link36)  Kesk-ja Ida-Euroopa noorte poliitiliste juhtide foorum toimus 2014. aastal. 2015. aasta oktoobri lõpu Pekingis osales Eesti Keskerakonna juhatuse liige Mailis Reps, kes on alates 2016. aastast haridus- ja teadusminister.(link 37)

Uurimishaare viitab vajadusele varustada keskvalitsust informatsiooniga rahvusvahelistest suhetest ja regionaalsetest arengutest, parteipoliitikast ja muutustest ühiskondades.(link 38 )7. mail 2014 kohtus Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon eesotsas esimehe Marko Mihkelsoniga Pekingis ILD aseministri Zhou Liga, et arutada muu hulgas olukorda Ukrainas. . 39 Hiina jaoks on oluline teada, kuidas USA ja tema liitlased reageerivad Venemaa agressioonile Euroopas; see aitab Pekingil kavandada oma tegevust Hongkongis, Lõuna-Hiina meres ja Taiwanis.

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus ja ILD aseminister Zhou Li, jaanuar 2015. Allikas: ILD.
Välisminister Keit Pentus-Rosimannus ILD aseminister Zhou Liga, jaanuar 2015. Allikas: ILD .

 

Wang Jiarui sõnul võimaldab rahvusvaheliste arengute uurimine ja jälgimine Hiinal enda jaoks olulistes küsimustes initsiatiivi haarata, et pakkuda välja “Hiina lahendus”. (link40) 2015. aasta jaanuaris Pekingis toimunud kohtumisel Eesti välisminister Keit Pentus-Rosimannusega ütles Zhou Li, et soovib süvendada kontakte Reformierakonnaga ja vahetada valitsemiskogemusi. Zhou Li tutvustas vöö ja tee algatust, mida välisminister leidis, et see on kasulik kõigile osalevatele riikidele.(link 41)

On ekslik arvata, et Hiina välispoliitikat ajab ainult välisministeerium. ILD on suhelnud aktiivselt erinevate Eesti erakondadega, et mõjutada kohalikke arenguid. Eesti poliitikud peaksid olema teadlikud KKP eesmärkidest väliskontaktide loomisel, kui nad soovivad kaitsta ühiskonda välismõjude eest, järgida läbipaistvuse nõuet ja vältida KKP haardesse sattumist.


Selle lühikirjelduse avaldas Eesti Välispoliitika Instituut (EFPI) algselt eesti ja inglise keeles Rahvusvahelises Kaitse- ja Julgeolekukeskuses (ICDS) :

“ Hiina mõjutustegevus Eestis ”, ICDS, 17. september 2020.

“ Hiina mõjutegevused Eestis ”, ICDS, 25. september 2020.

Frank Jüris on Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur ja Sinopsise mitteresidentuurija. Tema uurimistöö keskendub Hiina sise- ja välispoliitikale, EL-Hiina suhetele, Hiina suhetele Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega formaadis 16+1 ning Hiina-Vene suhetele. Tema hiljutine poliitikaülevaade „ Taristu üleandmine Hiina strateegiliste eesmärkide saavutamiseks: Arctic Connect ja digitaalne siiditee Arktikas ” arutas Hiina Rahvavabariigi merealuse kaabliprojekti kaasamise julgeolekumõjusid.

Tutvu viidetega:

 1. Holger Roonemaa, Mari Eesmaa ja Sabīne Bērziņa, “ Trooja panda. Hiina pehme jõu raske käsi ”, Postimees , 4. september 2019; Roonemaa, Eesmaa ja Inese Liepiņa, “ Hiina luure üha enam Eestile suunates ”, Postimees , 5. september 2019; eidem, “ Hiina investeeringud tulevad kuldsete käeraudadega ”, Postimees , 6. september 2019. ↩︎
 2. Roonemaa, “ Huawei tagauks Eestis. Appi palgati valitsusele sarnased eksministrid ” [Huawei tagauks Eestis. Abiks võeti valitsusele lähedased eksministrid], EPL , 13. veebruar 2020; Andres Einmann, “ Isamaa Huawei-ohu koosolekul osales Huawei lobist ” [Huawei lobist osaleb Pro Patria koosolekul Huawei ohu üle], Postimees , 21. veebruar 2020. ↩︎
 3. Vaata ka: Anne-Marie Brady, Turundusdiktatuur: Propaganda ja mõttetöö kaasaegses Hiinas , Rowman & Littlefield Publishers, 2016; David Shambaugh, “ Hiina propagandasüsteem: institutsioonid, protsessid ja tõhusus ”, The China Journal 57 (jaanuar 2007), lk 25–58. ↩︎
 4. “ Euroopa Komisjon nimetas Hiinat otsesõnu desinformatsiooni levitajaks”, ERR , 10. juuni 2020. ↩︎
 5. Gerry Groot, Üleminekute juhtimine: Hiina Kommunistliku Partei ühtne töö, väiksemad parteid ja rühmad, hegemoonia ja korporatiivsus , doktoritöö, Adelaide’i ülikool, 1997; Jichang Lulu, ” United Frontlings Always Win “, Hiina pärand , 25. september 2017. ↩︎
 6. Anne-Marie Brady, “ Võlurelvad: Hiina poliitilise mõjuga tegevused Xi Jinpingi juhtimisel ”, Wilsoni keskus, september 2017; Alex Joske, ” Partei räägib teie eest “, Austraalia strateegilise poliitika instituut, 2020; Martin Hála, „ Ühisrinde töö muudel vahenditel: Hiina majandusdiplomaatia Kesk- ja Ida-Euroopas ”, Hiina lühikirjeldus (Jamestowni sihtasutus) 19:9, 9. mai 2019. ↩︎
 7. Matti Puranen, “ Hiina-Soome: Pekingi “mudelsuhe” Euroopas? ”, Diplomaat , 29. veebruar 2020; Päivi Koskinen ja Kirsi Skön, “ Kiinan „taika-ase” tähtää Suomeenkin ” [Hiina “võlurelv” sihib ka Soomet], YLE , 15. märts 2020; eaedem, “ Kokoomus erotti Kiinan kontrolliverkostoon sotkeutuneen kaupunginvaltuutettunsa Vantaalla – „Päätös oli yksimielinen” ” [Rahvuslik Koonderakond vabastab Hiina kontrollivõrgustikku jäänud Vantaa linnavoliniku ametist – “Otsus oli üksmeelne”], YLE , 23. märts 2020; Skön, “ Perussuomalainen Kiina-ilmiö: käsikirjoitus ” [Hiina fenomen soomlastes: käsikiri], YLE , 16. märts 2020; Pär Nyrén, “ Kinesiska Kommunistpartiets enhetsfront ” [Hiina Ühisrinde Kommunistlik Partei], Stockholmi Vaba Maailma Foorum, 29. mai 2020; Pär Nyrén, “ KKP ühendatud rindevõrgustik Rootsis ”, Hiina lühikirjeldus 20:16, 16. september 2020. ↩︎
 8. Song Tao 宋涛, “人民日报:不断推进党的对外工作理论和实践创新” (People’s Daily: People’s Daily: People’s the Daily’s the Daily of the Partyairs edendab pidevalt innovatsiooni ja partei tegevust 8. september 2019. ↩︎
 9. David Shambaugh, “Hiina vaikne diplomaatia: Hiina Kommunistliku Partei rahvusvaheline osakond”, Hiina: An International Journal 5:1 (2007), lk 26–54 [34–5]. ↩︎
 10. 习近平强调:党的对外工作要继往开来再创辉煌” [Xi Jinping rõhutas, et partei välisasjade töö peab taastama ajaloolise hiilguse läbi mineviku], 2011. aasta aprillis Maks . : Managing Foreigners in the People’s Republic }, Rowman & Littlefield}, 2003, lk. 199. ↩︎
 11. Julia G. Bowie, „ Rahvusvaheline sidetöö uue ajastu jaoks: globaalse konsensuse loomine? ”, David Gitter et al. (toim.), Party Watch Annual Report 2018 , Center for Advanced China Research, 18. oktoober 2018. ↩︎
 12. Gitter ja Bowie, „ Hiina Kommunistliku Partei rahvusvaheline osakond: [„Ühe Hiina” edendamine kulisside taga] , Taiwani globaalne lühikirjeldus , 1:2, 28. september 2016. ↩︎
 13. Bowie, “ Rahvusvaheline sidetöö uue ajastu heaks ”, op. tsit. ↩︎
 14. Shambaugh, “Hiina vaikne diplomaatia”, lk. 30; Brady, “ Võlurelvad ”, lk 5. ↩︎
 15. Jichang Lulu ja Martin Hála, “ Uus komintern uueks ajastuks: CCP rahvusvaheline osakond Bukarestist Reykjavíkini ”, Sinopsis, 16. august 2018; “ Turvainfoteenistuse 2015. aasta aruanne ”, BIS, 1. september 2016, lk. 9. ↩︎
 16. Martin Hála, “Euroopa Liidu ja Euraasia vahel: 16+1 ja Hiina taasesitus Ida-Euroopast”, väljaandes Hsu Szu-chien ja J. Michael Cole (toim), Insidious Power: How China Undermines Global Democracy, Manchester, Ühendkuningriik : Eastbridge Raamatud, 2020; Janek Kroupa ja Zdislava Pokorná, “ Čína lovila české poslance před klíčovým summitem. Byli za tím její zpravodajci ” [Hiina jahtis enne tähtsat tippkohtumist Tšehhi parlamendiliikmeid. Selle taga olid selle luureagendid], Seznam Zprávy , 26. veebruar 2020. ↩︎
 17. Sinopsis ja Jichang Lulu, ” Sõbralike kontaktide tähtsus: uus komintern Huawei päästmiseks “, Sinopsis, 24. jaanuar 2019. ↩︎
 18. Lulu & Hála, “ Uus komintern uuele ajastule” . ↩︎
 19. 我部简介” [osakonna profiil], rahvusvaheliste sidemete osakond. ↩︎
 20. Wang Jiarui, “王家瑞:努力开创党的对外工作新局面” [Püüdke luua uus olukord partei välissuhete tööks], CCP News, 3. juuni 2014 .
 21. 爱沙尼亚社会民主党” [Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond], rahvusvaheline sideosakond. ↩︎
 22. Argo Ideon, “ Eesti sotside delegatsioon kohtub Hiina kompartei juhtidega ” [Eesti SDE delegatsioon kohtub Hiina Kommunistliku Partei juhtidega], Postimees , 27. november 2009. ↩︎
 23. 中国共产党对外交往活动(2008年) ” [2008. aasta sündmused Hiina Kommunistliku Partei valuutavahetustes]. ↩︎
 24. 中联部副部长陈凤翔访问爱沙尼亚” [Eestit külastas ILD aseminister Chen Fengxiang], HRV välisministeerium, 8. aprill 2009. ↩︎
 25. 王刚会见爱沙尼亚客人” [Wang Gang kohtus Eesti külalistega], People’s Daily , 1. detsember 2009. ↩︎
 26. Ideon, op. tsit. ↩︎
 27. 我部简介” [osakonna profiil], rahvusvaheliste sidemete osakond. ↩︎
 28. Lulu & Hála, Uus komintern uuele ajastule ; “中国共产党与世界政党高层对话会 北京倡议(全文) ” [Kõrgetasemeline dialoog KKP ja maailma poliitiliste parteide vahel. The Peking Initiative (täistekst)], Xinhua, 3. detsember 2017. ↩︎
 29. 出席中欧政党高层论坛的政党及政党组织” [Hiina-Euroopa kõrgetasemelisel erakondade foorumil osalevad erakonnad ja organisatsioonid], CCP News. ↩︎
 30. Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed – Põhjamaade Rohelised Vasakpoolsed. ↩︎
 31. 中欧政党高层论坛新闻发布会” [Hiina-Euroopa kõrgetasemelise poliitiliste parteide foorumi pressikonverents], Riiginõukogu teabebüroo, 26. mai 2010. ↩︎
 32. 我部简介” [osakonna profiil], rahvusvaheliste sidemete osakond. ↩︎
 33. Wang Jiarui, “王家瑞:努力开创党的对外工作新局面” [Püüdke luua uus olukord partei välissuhete tööks], CCP News, 3. juuni 2014 .
 34. Indrek Veiserik, “ Vabandust, USA! Aga Hiinast sai just maailma suurim majandus! ” [Vabandust USAst! Hiinast sai just maailma suurim majandus!], Kesknädal , 22. oktoober 2014; “陈凤翔会见波罗的海三国政党领导人” [Chen Fengxiang kohtus kolme Balti riigi parteijuhtidega], rahvusvaheline sideosakond, 23. aprill 2013. ↩︎
 35. 爱沙尼亚社会民主党国际书记兰德尔·兰茨” [Eesti SDE peasekretär Randel Länts], rahvusvaheliste sidemete osakond, 12. mai 2016; “ Randel Länts ”, Miltton; Roonemaa jt, “ Trojan panda ”, Postimees , 4. september 2019. ↩︎
 36. ” Hiina ja Belgia “, Hiina RV välisministeerium. ↩︎
 37. “ Mailis Reps “, Rahvusvaheline kontaktosakond, 24. oktoober 2015. ↩︎
 38. 我部简介” [osakonna profiil], rahvusvaheliste sidemete osakond. ↩︎
 39. 周力会见爱沙尼亚议会外委会代表团” [Zhou Li kohtus Eesti Parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga], rahvusvaheline kontaktosakond, 7. mai 2014. ↩︎
 40. Wang Jiarui, “王家瑞:努力开创党的对外工作新局面”. ↩︎
 41. 周力会见爱沙尼亚外长、改革党副主席彭图斯·罗西曼努斯” [Zhou Li kohtus Jaanuaris Keit Pentus-Rosimannuse osakonna ja Reformierakonna 2. välisminister] välisminister2. 015 ↩︎ _

1 kommentaar

Kommentaarid on suletud.

Sarnased

Leia Meid Youtubes!spot_img
- Soovitus -spot_img

Viimased

- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -